Neredeyim ?

Muğla / Ortaca

Hızlı İletişim

buldurmert@gmail.com

Beni Takip Edebilirsin

Yazılarım

Akdeniz Çam Kabuk Böceği

Akdeniz Çam Kabuk Böceği

  • 4 dakika
  • 8 year ago
Blog Images

AKDENİZ ÇAM KABUK BÖCEĞİ (Orthotomicus erosus)

Alem: Animalia (Hayvanlar)
Alt şube: Hexapoda
Sınıf: Insecta
Takım: Coleoptera (kın kanatlılar)
Familya: Curculionidae (hortumlu böcekgiller)

•Hortumlu böcekgiller familyasından kın kanatlı zararlı bir böcek türüdür.

•Ülkemizde kızılçam ormanlarında ağaçların kabuk altı kambiyum tabakasında zarar yapan, hatta ağaçların kurumalarına dahi neden olan kabuk böcekleri önemli bir zarar meydana getirmektedir.

•Kabuk böceklerinin zararı, kambiyum tabakasında beslenme ve üreme amacıyla galeriler açılması dolayısıyla olmakta ve sekonder bir zarar teşkil etmektedir.

•Kabuk böcekleri bazı yıllar uygun koşullarda kitle üremesi yaparak primer zararlı hale geçerek büyük ekonomik kayıplar verebilirler. Ülkemizde son yıllarda kabuk böceklerinin kitle üremesi yapmasından dolayı zarar oranında önemli bir artış gözlenmiştir.

MORFOLOJİSİ

 Akdeniz Çam kabuk böceğinin Erginleri 2.7 ilâ 3.8 mm uzunluğundadır.

Akdeniz Çam kabuk böceğinin rengi kızılımsı kahverengidir.

 Larvaları beyaz  ya da krem rengidir ve bacaksızlardır.

Boyun kalkanı siyahımtırak kahverengidir

Normal şartlarda 2-3 generasyonu vardır

Kanat örtüleri kırmızımtırak kahverenginde olup sağrısı vücut eksenine dik bir meyille aşağıya doğru inmektedir Sağrıda her iki tarafta dörder diş bulunmaktadır

Bu dişler erkek böcekte oldukça belirgindir. ikinci nokta şeritlerinin üzerinde bulunan birinci dişler 24 konik ve sivri olup, sağrının üst başlangıç noktasında bulunmaktadır

İkinci dişler diğerlerinden büyük olup üçgenimsi ve uç kısmı sivri şekillidir

BİYOLOJİSİ

 Yılda 3 nesil verir.

 Birinci uçma zamanı Nisan, ikincisi Temmuz, üçüncüsü ise Sonbaharda yapar.

 Mart ile ekim arasında sürekli yumurta koyabilmektedir

 Bu süre içerisinde ergin, pupa, larva ve yumurta dönemlerini aynı anda görmek

mümkündür

 Yumurta bırakmasından erginlerin uçuşuna kadar geçen süre 30-40 gün kadardır.

 Üreme enerjisi yüksek olup tehlikeli bir böcektir.

YAYILIŞI

Marmara, Karadeniz, Ege, iç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde çam, göknar, ladin ve sedir türlerinde tespit edilmiştir.

Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda da O. erosus’un başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere, Orta ve Güney Avrupa, israil, Fas, Tunus, Cezayir, Kırım, Kafkasya ve Kuzey Amerika’da çam türlerinde zararlı olduğu tespit edilmiştir.

Sekonder bir zararlı olup yetişme ortamına uygun olmayan yerler ile çeşitli mantar hastalıkları ve tırtıllar tarafından tahribata uğramış her yaştaki ağaçlarda görülür. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaygındır

ZARARLARI

Başta kızılçam olmak üzere tüm çam türleri ve sedirde de zarar yapmaktadır .

Böcekler ilkbaharda ince kabuklu, yaz aylarında kalın kabuklu ağaçları tercih ederler.

Tahribatlarını hava hallerine bağlı olarak nisan ayından ekim ayına kadar sürdürürler.

İkincil zararlı bir böcektir.

Habere Göre : Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında yangından daha tehlikeli ve sinsi bir böcek türü olan Akdeniz çam kabuk böceğinin ormanlardaki kızılçam ağaçlarının kurumasına neden olduğunu söyledi.

MÜCADELESİ

Ormanlarda temiz bir işletmecilik uygulanmalı, böceğin uçma zamanından önce ince kabuklu tuzak ağaçları hazırlanmalı, orman içi istif yerlerinde ibreli kabuklu emval bekletilmemeli ve ergin böcekleri toplamak için feromon tuzakları kullanılmalıdır.

 Bu böcekle feromonla mücadele yöntemi Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Zarara maruz kalan ağaçlar kısa zamanda ölürler.

 Feromon : Aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal maddedir. Yunanca kökenli olan sözcük "hormon taşıyan" anlamına gelmektedir. Feromon ilk olarak 1956 yılında ipek böceklerinde bulundu.

Web Yazılım ve Mobil Uygulama ihtiyacınız için sizlerde bizi seçebilirsiniz.

 

 

Yorumlar: