Php Eğitim seti

Php Kursu

Php Dersleri

Sıfırdan ileri seviyeye Php kursu

 • Giriş
  • PHP Nedir ? Yeni
 • Çalışma Ortamının Hazırlanması
  • Xampp Kurulumu ve Host Ayarı ( Mac ) Yeni
  • Xampp Kurulumu ve Host Ayarı ( Windows ) Yeni
  • Windows için Gerekli Ortamların Kurulumu Yeni
  • Editör veya IDE Seçimi Yeni
 • Değişkenler
  • Değişkenlere Giriş Yeni
  • Değişkenleri Birleştirme Yeni
  • Değişkenlerde Toplama,Çıkarma,Bölme ve Çarpma Işlemi Yeni
  • Değişken Verip Tipi Işlemleri ve Yeni Değer Atama Yeni
  • Php Değişkenler Testi Yeni
 • Tür Dönüşümleri
  • Veri Tiplerinin Başka Bir Veri Tipine Dönüştürülmesi Yeni
  • Veri Tiplerinin Kontrolü Yeni
  • Tür Dönüşümü Testi Yeni
 • Çıktılama
  • Kaçış Karakterleri Yeni
  • Kaçış Karakteri Devamı Yeni
  • Çıktılama Testi Yeni
 • Sabitler Ve Yorum Satırı
  • Sabitler Yeni
  • Yorum Satırları Yeni
  • Sabitler Testi Yeni
 • Operatörler
  • Aritmetik ve Atama Operatörleri Yeni
  • Karşılaştırma , Mantıksal ve Hata Operatörleri Yeni
  • Operatörler Testi Yeni
 • Diziler
  • Dizilerin Tanımı ve Dizi Oluşturma Yeni
  • Dizileri Ekrana Bastırma Işlemleri Yeni
  • Dizi Eleman Sayısını Bulma ve Diziden Eleman Silme Yeni
  • list , array_key_exists ,array_keys ve array_values Yeni
  • array_pop , array_rand , array_count_values , array_shift ve array_search Yeni
  • array_sum , array_product , array_shuffle , array_chunk , array_combine Yeni
  • array_fill , array_fill_keys , array_flip , array_slice , array_unique Yeni
  • Diziler Testi Yeni
 • String İşlevleri
  • explode , implode , ltrim , rtrim Yeni
  • strlen , strrev , strstr , nl2br Yeni
  • parse_str , ucfirst , ucwords , md5 , sha1 Yeni
  • String İşlevleri Testi Yeni
 • Denetim Yapıları Ve Döngüler
  • IF , ELSE IF ve ELSE Kullanımı Yeni
  • Switch - case Kullanımı Yeni
  • While ve For Döngüsü Yeni
  • Foreach Döngüsü Yeni
  • Include - Require Yeni
  • Denetim Yapıları ve Döngüler Testi Yeni
  • Php Bölüm Testi 1 Yeni
 • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma İşlemleri Yeni
  • Fonksiyon Kontrolü ve Statik Değişken Kavramı Yeni
 • Dosya ve Dizin İşlemleri
  • Dosya , Dizin Varlığının Kontrolü ve Dizin Oluşturup Kaldırma işlemi Yeni
  • Dosya Oluşturma , Dosyaya Içerik Girme ve Dosya Silme Yeni
  • Dizin Içerisindeki Verilerin Listelenmesi Yeni
 • Ön Tanımlı Değişkenler
  • $_GET , $_POST , $_SERVER , $_REQUEST , $_SESSION , $_COOKIE Yeni
 • Oturum İşlemleri
  • Session Oluşturma Yeni
  • Session Varlığını Kontrol Edip Ekrana Bastırma Yeni
  • Cookie Oluşturma , Ekrana Bastırma ve Silme İşlemi Yeni
 • Tarih ve Saat
  • Saat Dilimi Belirtme ve Date Fonksiyonu Yeni
  • Time ve Mktime Kullanımı Yeni
  • Strtotime Fonksiyonu ile İleri Geri İşlemleri Yeni
 • Form İşlemleri
  • Get ve Post Türündeki Verileri Alma Yeni
  • Veri Kontrolü ve Giriş Uygulaması Yeni
  • Selecbox ve Textarea'dan Gelen Verileri Alma Yeni
  • Checkbox ve Radio inputlardan Veri Alma Yeni
  • File Türündeki İnputtan Dosya Bilgilerini Alma Yeni
 • PHP İle Veri İşlemleri
  • file_get_contents Fonksiyonu Kullanımı Yeni
  • cURL Oturumu Başlatma ve Veri Çekme İşlemi Yeni
  • cURL Referer ve Belirlenen Tarayıcı Degerini Gönderme Yeni
  • cURL Header , Timeout ve Proxy İşlemleri Yeni
  • cURL ile Veri Gönderme İşlemi Yeni
  • cURL ile resim gönderme ve gelen değeri dosyaya kaydetme Yeni
  • json_encode ile JSON Formatında Veri Oluşturma Yeni
  • json_decode ile JSON Formatındaki Veriyi Parçalama Yeni
  • XML'den Gelen Verilerin Parçalanıp Ekrana Bastırılması Yeni
 • Faydalı Fonksiyonlar
  • str_replace , rand , die Yeni
  • strpos , trim , floor , ceil , round , abs , in_array Yeni
  • eval , str_word_count , basename ,glob Yeni
  • sort , asort , rsort ,arsort ,ksort ve krsort Yeni
  • cal_days_in_month ile Ayın Kaç Gün Olduğunu Bulma Yeni
 • Veritabanı Kullanımı
  • Veritabanı Vedir ? Yeni Bir Veritabanı Oluşturma ve Bağlanma Yeni
  • Yeni Bir Tablo Oluşturma ve Veri Giriş İşlemi Yeni
  • Tablodaki Verileri Güncelleme İşlemi Yeni
  • Tablodaki Verileri Silme İşlemi Yeni
  • Tekli ve Çoklu Veri Çekme İşlemi Yeni
  • Tablodaki Verilerin Toplam Sayısını Öğrenme Yeni
  • Veritabanından Çekilen Verileri Ekrana Yazdırma İşlemi Yeni
  • order by , group by , inner join ve left join Kullanımı Yeni
  • right join ,sum, avg ve having Kullanımı Yeni
  • and , or , In , if ve like Kullanımı Yeni
  • between , min ve max Kullanımı Yeni
 • PHP Güvenlik İşlemleri
  • Gelen Sayısal ve String Türündeki Verilerin Temizlenmesi Yeni
  • PDO Güzelliği ve is_numeric Kullanımı Yeni
  • filter_var ile Fltreleme İşlemleri Yeni
 • PHP ile APİ Oluşturma
  • Baglantı Oluşturma , Dosya Yapısı ve Veri Ekleme İşlemi Yeni
  • Postman Kullanımı ve Veri Silme İşlemi Yeni
  • Veri Düzenleme İşlemi Yeni
  • Tüm Verileri Listeleme İşlemi Yeni
  • İstenilen Tek Veri Bilgilerini Gösterme Yeni
 • Sınıflar
  • Yeni Bir Sınıf Tanımlama Yeni
  • public , private , protected Terimleri ve Method Tanımlama Yeni
  • Metotlar İçerisine Parametre Gönderme Yeni
  • Set ve Get Methodları Yeni
  • Miras Alma İşlemleri ( Extends ) Yeni
  • Methodlar İçerisinden Veri Döndürme Yeni
  • Kurucular ( construct ) ve Yıkıcılar ( destruct ) Yeni
  • Self ve Parent Kullanımı Yeni
  • Abstract ve Interface Kullanımı Yeni
  • Namespace Kullanımı Yeni
  • Zincirleme Method Kullanımı Yeni
  • Anonim Sınıflar Yeni
  • İstisna Yönetimi Yeni
  • Trait Kullanımı Yeni
  • Final Anahtar Sözcüğü Yeni
 • Üyelik sistemi oluşturma
  • Genel Bakış , Dosya yapısı ve Veritabanının Oluşturulması Yeni
  • Bağlantı Dosyaları , Session Manager ve Kayıt Sayfası Yeni
  • Kullanıcı Kayıt Yapma İşlemi Yeni
  • Helper Sınıfı Oluşturma Yeni
  • Kullanıcı Varlığının Kontrolü Yeni
  • Giriş İşlemi ve Beni Hatırla Yapımı Yeni
  • Çıkış İşlemi ve Bilgilerin Ekrana Bastırılması Yeni
  • Profil ve Şifre Düzenleme Yapımı Yeni
  • Profil Fotoğrafı Yükleme İşlemi Yeni
  • Şifremi Unuttum Yapımı Yeni
  • Kullanıcı Haraketlerini Loglama Yeni
  • Online Üyeler listeleme Yeni
  • Kullanıcı Detay Sayfası Yeni
 • PHP İle Üyeler Arası Mesajlaşma Bölümü Yapımı
  • Tabloların Oluşturulması , Bağlantı Kodları ,Mesaj Gönderme ve Listeleme Sayfası Yeni
  • Mesaj Detay Sayfası ve Özel Mesajlaşma Sayfası Yeni
 • PHP İle Sık Kullanılan Uygulamalar
  • PHP ile Ziyaretçi Defteri Yapımı Yeni
  • Blog veya Ürünlerinize Oylama Sistemi Yapımı Yeni
  • Session ve Array Kullanarak Çoklu Dil Eklentisi Yeni
  • Session Kullanarak Alışveriş Sepeti Yapımı Yeni
  • Sayfalama Yapımı Yeni
  • EXCEL Oluşturma Yeni
  • PDF Oluşturma Yeni
  • Dosyaları ve Dizinleri Zipleme Yeni
  • Bir Sitedeki Belirtilen Verileri Alma Yeni
 • Link Kısaltma Uygulaması
  • Genel Bakış ve Dosya Yapısını Oluşturma Yeni
  • Anasayfanın Oluşturulması Yeni
  • Bağlantı Kodlarının Hazırlanması Yeni
  • Veri Ekleme İşlemi Yapılması Yeni
  • Veri Kontrol İşleminin Yapılması Yeni
  • Yönlendirme İşlemlerinin Ayarlanması Yeni
  • .htaccess Dosyasının Ayarlanması Yeni
  • Uygulama sonu Yeni
 • PHP ile Müşteri Takip Uygulaması
  • Tema İndir ve Dosya Yapısı Oluşturma Yeni
  • Veritabanı Ayarlaması Yeni
  • HTML Sayfaları PHP Sayfasına Ayarlama Yeni
  • SessionManager Kodlaması Yeni
  • Bağlantı Kodlarını Oluşturma Yeni
  • Giriş Bölümünü Oluşturma Yeni
  • Müşteri Ekleme / Listeleme Bölümü Yeni
  • Müşteri Düzenle ve Silme Bölümü Yeni
  • Müşteriye Ait işlem / Ekleme / Silme / Düzenleme / Listeleme Yeni
  • İşlem Raporlama Yapımı Yeni
  • Yapılan İşlemleri Loglama Yeni
  • Anasayfada Yapılan İşlemleri Gösterme Yeni
  • Çıkış Bölümünü Oluşturma Yeni
 • PHP AJAX
  • PHP AJAX Değerlendirme ve Dahil Etme Yeni
  • PHP AJAX Veritabanına Veri Ekleme Yeni
  • PHP AJAX Veritabanına Veri Ekleme 2. Bölüm Yeni
  • PHP AJAX Veri Çekme Yeni
  • PHP AJAX Anlık Veri Çekme Yeni
  • PHP AJAX JSON Türündeki İşlemler Yeni
  • PHP AJAX JSON Türündeki İşlemler 2. Bölüm Yeni
  • PHP AJAX DATATABLE Yeni
 • PHP ANKET UYGULAMASI
  • Veritabanının Hazırlanması Yeni
  • Anket Oluşturma 1. Adım Yeni
  • Anket Oluşturma 2. Adım Yeni
  • Anket Görüntüleme ve Cevaplama Yeni
 • PHP Load More Yapımı
  • Bölüm 1 Yeni
  • Bölüm 2 Yeni
 • Tasarım Desenleri
  • Instance Kullanımı Yeni
 • Udemy API
  • Kurs Yorumlarını Çekmek Yeni
  • Kurs Konularını Çekmek Yeni
 • API Kullanarak Translate Uygulaması
  • Class ve Interface Yazımı Yeni
  • Namespace Tanımlama Yeni
  • Dosyaları Github'a ekleme Yeni
  • Paket oluşturup Packagist'e Ekleme Yeni
 • EXTRA İÇERİKLER
  • Variadic functions Yeni
  • Email Task Yapımı Yeni
  • Doviz Kuru Çekme Ve Listeleme Yeni
  • Php Sayfalama Yapımı Yeni
  • PHP Array Map ve Array Filter Kullanımı Yeni
  • Php Hata Ayıklama Yeni
  • PHP ile Spider Bot Oluşturup Sitedeki Tüm Linkleri çekmek. Yeni
  • Php ile Kullanıcı Etiketleme Yeni
 • Son Bölüm
  • Değerlendirme Yeni
 • MYSQL EGİTİMİ
  • Veritabanı Oluşturma - Tablo Oluşturma Yeni
  • İNSERT KULLANIMI Yeni
  • SELECT KULLANIMI Yeni
  • WHERE KULLANIMI Yeni
  • AND , OR , NOT KULLANIMI Yeni
  • LİMİT KULLANIMI Yeni
  • NULL , IS NULL , IN , BETWEEN , LIKE KULLANIMI Yeni
  • ORDER BY KULLANIMI Yeni
  • ORDER BY KULLANIMI DEVAM Yeni
  • ALIAS KULLANIMI Yeni
  • UPDATE VE DELETE KULLANIMI Yeni
  • SUM , AVG , COUNT , MIN , MAX KULLANIMI Yeni
  • Alter Kullanımı Yeni
  • Join Kullanımı Yeni
  • Group By Kullanımı Yeni
  • Having Kullanımı Yeni
  • Subquery - Exists - Union kullanımı Yeni

  PHP'nin temel konularından başlayıp orta seviyedeki ve ileri düzeydeki işlemlerine kadar olan kısımları bu kurs içerisinde bulabilirsiniz.Bütün seviyeleri tamamladıktan sonra  derslerimizde öğrenmiş olduğunuz tüm bilgileri deneme fırsatını ve bu bilgileri nasıl kullanacağınıza yönelik uygulamalarla bilgi sahibi olmuş olacaksınız.
  Genel anlamda piyasadaki PHP'nin kullanım alanlarına yönelik bilgileri bu kurs içerisinde bulacasınız.
  Bu kurs içerisinde sizlere PDO kullanımı , PHP API kullanımı , PHP sınıflar , PHP Güvenlik İşlemleri  gibi  birçok ileri düzeydeki bilgileri kolayca öğrenebileceksiniz.
  Kurs içerisinde sektördeki popüler uygulamaların nasıl yapılacağına yönelik bilgileride bulacaksınız.
  En önemlisi PHP denildiği zaman sizde fikir sahibi olmaktan daha fazlasını yapıcaksınız.

  • Egitmen: Mert Buldur
  • Fiyat: 24.99 TL