Neredeyim ?

Muğla / Ortaca

Hızlı İletişim

buldurmert@gmail.com

Beni Takip Edebilirsin

Yazılarım

Javascript Array Kullanımı

Javascript Array Kullanımı

  • 3 dakika
  • 5 year ago

Her programlama dilindded olduğu gibi javascripttede (benim kaanatimce ) arrayler büyük önem taşımaktadır.Bir javascript dosyasınad array oluşturmak oldukça kolaydır.

var meyveler = ["Elma", "Armut", "Şeftali"];

Bu şekilde bir array oluşturabiliyoruz.Ayrıca bu şekildde oluşturabildigimiz gibi

var meyveler = new Array("Elma", "Armut", "Şeftali");

Bu şekildedde oluşturabiliriz.Size tanıdık geldimi ? php de []; şeklinde oluşturabildigimiz gibi array(); şeklindede oluşturabiliriz.Arrayler içindden dilediğimiz değerlere kolayca ulaşabiliriz.

var meyveler = ['Elma','Armut','Şeftali'];
var isim = meyveler[0];
// Elma
var isim = meyveler[1];
// Armut
var isim = meyveler[2];
// Şeftali

Görüldüğü gibi array içindeki değerlere ulaşabiliyoruz.Biliyorsunuz ki arraylerde indisler 0 dan başlar.

Diziler içerisine farklı tiplerde verilerde aktarabiliyoruz.

myArray[0] = Date.now; 
myArray[1] = myFunction;
myArray[2] = myCars;

Dilersek dizilerin içindeki eleman sayılarınıda kolayca ".lenght"; ile alabiliyoruz.

var meyveler = ['Elma','Armut','Şeftali'];
var toplam = meyveler.length; 
// toplam: 3

Dizilerde ilk özelliğe [0] indisi ile ulaşabildigimiz gibi son indis e de [meyveler.length - 1] şeklinde son meyve isminede ulaşabiliriz.Dizileri foreach ve for yöntemi ilede ekrana bastırabiliyoruz.

Foreach

var fruits, text;
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

text = "<ul>";
fruits.forEach(myFunction);
text += "</ul>";

function myFunction(value) {
  text += "<li>" + value + "</li>";
}

For:

var fruits, text, fLen, i;
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fLen = fruits.length;

text = "<ul>";
for (i = 0; i < fLen; i++) {
  text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
}
text += "</ul>";

Arrayler içine yeni bir eleman eklemek için "push" özelliğini kullanabiliyoruz.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Lemon"); 

fruits array'ine Lemon değerinide eklemiş olduk.

Array oluşturup array içine yeni elemanlarda ekleyebiliriz.

var person = [];
person[0] = "John";
person[1] = "Doe";
person[2] = 46;
var x = person.length;     // person.length will return 3
var y = person[0];   

Bir Array'ın array olup olmadığınıda kontrol edebiliriz.

Array.isArray(fruits); 

Bolean bir değer olarak dönecektir. Array ise true , degil ise false.

Array olup olmadığını instenceof ilede bulabiliriz.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits instanceof Array;   // returns true

 

Yorumlar: