Neredeyim ?

Muğla / Ortaca

Hızlı İletişim

buldurmert@gmail.com

Beni Takip Edebilirsin

Yazılarım

Php'de Arrow fonksiyonları

Php'de Arrow fonksiyonları

  • 1 dakika
  • 4 year ago

Php 7.4' ile gelen arrow functionları incelemeye çalışıcaz. Aşağıdaki örnekte array_map() için cllosure ve yeni syntax ın kullanımı vardır.array_map ve array_filter için yeni syntaxın kullanımın daha temiz bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz.

$ids = array_map(function ($post) {
    return $post->id;
}, $posts);

// A collection of Post objects
$posts = [/* … */];

$ids = array_map(fn($post) => $post->id, $posts);

// with type hinting
$ids = array_map(fn(Post $post): int => $post->id, $posts);

// to return a value by reference,
fn&($x) => $x

Yeni syntax ile closure arasındaki bir diğer fark ise closure kullanırken use deyimini kullanırız ama artık arrow function ile buna gerek yok örnekte göreceğiz.

$modifier = 5;

array_map(fn($x) => $x * $modifier, $numbers);

// OR

$x = 1;
$fn = fn() => $x++; // Has no effect
$fn();
var_export($x);  // Outputs 1

 

Yorumlar: